Stichting BING

Behulpzaam bij lokale viering van Internationale en/of Nationale Gebeurtenissen

Op initiatief van de Gemeente Boxmeer is in 2014 de Stichting BING in het leven geroepen.

Het doel van de stichting is het coördineren van de activiteiten binnen de Gemeente Boxmeer bij een lokale viering van internationale en nationale gebeurtenissen. De Gemeente Boxmeer heeft de stichting BING ingezet voor de vieringen in 2014/15 en 2019/20.

De Stichting BING houdt zich bezig met de algehele en algemene coördinatie van de viering binnen de Gemeente Boxmeer. Een belangrijk onderdeel daarbij is het ondersteunen van de dorps- en wijkraden op het gebied van advies in organisatie en communicatie en in de vorm van financiële ondersteuning. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bij het organiseren van de activiteiten er aandacht is voor alle doelgroepen binnen de dorpskern.

Naast de lokale activiteiten hebben wij contact met de schoolbesturen en de Gemeente om er zorg voor te dragen dat er aandacht is voor het thema 75 jaar leven in vrijheid binnen alle scholen in de Gemeente Boxmeer.

Tenslotte zal op zondag 3 mei een afsluitend evenement plaatsvinden in het openlucht theater in Overloon.

.
Beugen – Boxmeer – Groeningen – Holthees – Maashees – Oeffelt – Overloon – Rijkevoort – Sambeek – Vierlingsbeek – Vortum-Mullem